Udar mózgu- Wczesne objawy jakich nie można ignorować

Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Według statystyk rocznie w Polsce diagnozuje się 90 tysięcy przypadków udaru mózgu. Spośród tych co go przeżyją aż 70% osób zostanie inwalidami, co niestety jest statystyką znacząco przewyższającą średnią unijną. Objawy udaru mózgu zwykle są bardzo nagłe i gwałtowne i mogą zaskoczyć w czasie wykonywania codziennych czynności. W czasie udaru mózgu liczy się każda sekunda, gdy szybko rozpoznamy wezwiemy pomoc to znacząco zwiększamy szanse chorego na przeżycie i powrót do pełnego zdrowia. Dowiedź się na jakie objawy należy zwrócić uwagę. Udar mózgu- Wczesne objawy jakich nie można ignorować.

O udarze mózgu mówimy, kiedy dochodzi do obumarcia części mózgu. Jest to spowodowane nagłym, miejscowym zaburzeniem przepływu krwi i uniemożliwieniem jej dopływu do odpowiednich obszarów mózgu. Udar mózgu dzielimy na dwa rodzaje:

Udar niedokrwienny– inaczej nazywany zawałem mózgu, to zespół objawów neurologicznych trwających powyżej 24 godzin, które wynikają z zaburzenia przepływu krwi przez daną część mózgu. Do zatrzymania lub znacznego ograniczenia przepływu krwi przez naczynie może dochodzić na skutek zamknięcia jego światła przez blaszki miażdżycowe lub materiał zatorowy.  

Udar krwotoczny– nazywany również wylewem krwi do mózgu, mówimy o nich kiedy w obrębie mózgowia dochodzi do wynaczynienia krwi, wskutek pęknięcia naczynia. Udar krwotoczny może być spowodowany przez:

 • pęknięcie naczynia zaopatrującego w krew jego wewnętrzne części – jest to tak zwany krwotok śródmózgowy,
 • pęknięcie naczynia biegnącego na powierzchni mózgu – mówimy wówczas o krwawieniu podpajęczynówkowym (wynaczyniona krew zbiera się w przestrzeni pomiędzy oponą pajęczą a oponą miękką mózgu). 

O wiele częściej występuje udar niedokrwienny. Stanowi on aż 85% wszystkich przypadków.

Pierwsze objawy udaru mózgu

 • Niedowład jednej połowy ciała, najcięższych przypadkach może dojść nawet do paraliżu kończyn,
 • Podwójne widzenie, problemy z ostrością wzroku, rozmycie obrazu, pogorszenie widzenia w jednym oku,
 • Drętwienie jednej połowy ciała,
 • Problemy z mówieniem, chory mówi bardzo nie wyraźnie,
 • Problemy z równowagą,
 • Opadnięty kącik ust,
 • Bardzo silny, pojawiający się nagle ból głowy,
 • Zawroty głowy i nudności,
 • Problemy z pamięcią, z wykonaniem prostych codziennych czynności, chory bardzo często nie rozumie co się do niego mówi,

Czynniki ryzyka

 • wiek – Według statystyk do udaru mózgu najczęściej dochodzi powyżej 40 roku życia;
 • płeć – do 65. roku życia na udary niedokrwienne częściej zapadają mężczyźni, a po przekroczeniu tej granicy – kobiety; ma to związek z menopauzą oraz utratą ochronnego działania estrogenów;
 • czynniki genetyczne;
 • nadciśnienie tętnicze, które nasila rozwój miażdżycy i sprzyja powstawaniu patologii w drobnych naczyniach;
 • migotanie przedsionków – podczas migotania, zaburzona jest funkcja przedsionków serca, przez co następuje zastój krwi, która ma tendencję do krzepnięcia;
 • terapia hormonalna – antykoncepcja hormonalna czy hormonalna terapia zastępcza, szczególnie w formie preparatów zawierających wysokie dawki estradiolu zwiększają tendencje zakrzepowe;
 • cukrzyca, która sprzyja rozwojowi miażdżycy i zwiększa ryzyko zakrzepicy;
 • hipercholesterolemia, która jest kluczowym czynnikiem ryzyka miażdżycy;
 • palenie tytoniu – nasila rozwój miażdżycy, szczególnie w tętnicach szyjnych i zwiększa ryzyko zakrzepicy);
 • brak aktywności fizycznej – sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy, przez co pośrednio zwiększa ryzyko udaru mózgu;
 • otyłość.

Powikłania po udarze

Niestety rokowania przy udarze mózgu nie jest najlepsze. Około 30% osób po udarze umiera, a z tych co przeżyją około 70% osób będzie musiała borykać się zwiększą lub mniejszą niepełnosprawnością. Stan chorego zależny jest przede wszystkim od umiejscowienia i rozległości uszkodzenia oraz szybkości udzielenia pomocy.

Do najczęstszych problemów po udarze mózgu należą:

 • niepełnosprawność ruchowa,
 • zaburzenia poznawcze (np. pamięci czy koncentracji),
 • zaburzenia emocjonalne (np. depresja lub stany maniakalne),
 • problemy ogólnoustrojowe (np. powstawanie odleżyn, kłopoty z układem moczowym, zapalenia płuc).