Czy plomby amalgamatowe są niebezpieczne dla zdrowia? Czy trzeba je wymienić?

Już od ponad 150 lat dentyści do leczenia ubytków w uzębieniu używają plomb amalgamatowych. Ze względu na zawartość szkodliwej dla zdrowia rtęci od wielu lat temat ich stosowanie budzi wielkie kontrowersje. Chociaż w naszym kraju od niedawna ich używanie jest zabronione to i tak wielu z nas dalej jest ich posiadaczami. Co więc zrobić w takim przypadku? Czy trzeba natychmiast je wymieniać? Czym może grozić posiadanie plomby amalgamatowej? Wyjaśniamy wszystko w dalszej części tego artykułu. Czy plomby amalgamatowe są niebezpieczne dla zdrowia? Czy trzeba je wymienić?

Czym jest amalgamat?

Plomby amalgamatowe, czyli amalgamat stomatologiczny (nazywany również ortęcią), powstają, gdy mieszany jest stop srebra z rtęcią. W skład stopu wchodzą również cyna, miedź, kadmem i cynk. Dlaczego amalgamat może być szkodliwy dla zdrowia? Wszystko przez zawartość rtęci, która stanowi aż 50% stopu amalgamatu. Rtęć to metal, który jest uważany za jeden z najbardziej toksycznych dla człowieka. Podobnie jak w przypadku innych metali ciężkich, atakuje błonę komórkową. Rtęć kumuluje się przede wszystkim w nerkach, ale największe szkody w wyniku przewlekłego narażenia na ten metal wyrządzane są w układzie oddechowym oraz ośrodkowym układzie nerwowym. Liczne badania naukowe udowodniły, że rtęć może przyczyniać się do rozwoju choroby Parkinsona i Alzheimera. Ponadto ze względu na to, że przenika przez łożysko, jest niezwykle niebezpieczna dla rozwijającego się w łonie matki płodu, uszkadzając między innymi jego mózg.

Plomby amalgamatowe- szkodliwość

Dentyści stosują plomby amalgamatowe od XIX wieku, jednak już połowie XX wieku pojawiły się doniesienia o ich szkodliwym wpływie na ludzki organizm. Potwierdziły to badania przeprowadzone w 2008 roku przez Amerykańską Agencję do spraw Żywności i leków. Dowiedziono wówczas, że rtęć, którą w dużych ilościach zawiera amalgamat, może sprzyjać powstawaniu chorób autoimmunologicznych i neurologicznych. W Japonii zakaz stosowania plomb rtęciowych wprowadzono już w latach 70., w Szwecji natomiast w 1991 roku. Unia Europejska w 2018 roku zarekomendowała nie używanie plomb amalgamatowych w przypadku leczenia zębów mlecznych u dzieci w wieku poniżej 15 lat, a także u kobiet ciężarnych lub karmiących. W Polsce natomiast stosowanie plomb amalgamatowych jest zakazane od października 2022 roku.

Plomby amalgamatowe- Czy należy je i kiedy je wymienić?

W tej kwestii zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że nie ma takiej potrzeby, jeśli z zębami nic się nie dzieje i nie ma pewności nieszczelności plomby, zwłaszcza, że udowodniono, iż najwięcej rtęci uwalnia się z amalgamatu podczas wypełniania zęba oraz usuwania plomby. Inni natomiast uważają  że każda plomba amalgamatowa wymaga natychmiastowej wymiany z tego powodu, że nie wiadomo czy nie rozwija się pod nią próchnica. Jej kolor skutecznie utrudnia ocenę sytuacji, a jedyną drogą, aby to sprawdzić, jest usunięcie wypełnienia zęba.

Jeżeli chcesz wymieć plombę amalgamatową na kompozytową to należy to przeprowadzić w gabinecie dentystycznym, który ma do tego odpowiednie warunki. Przy usuwaniu wypełnień amalgamatowych trzeba zachować szczególną ostrożność i zadbać o określone procedury. Pacjent powinien mieć założony m.in. koferdam, który odizolowuje wybrany ząb i nie pozwala na dostanie się rtęci do jamy ustnej. Ważna jest też maska tlenowa, żeby nie wdychać oparów rtęci i powinien mieć ja zarówno pacjent jak i również stomatolog.