Nowotwór czy rak? Jak je odróżnić?

Większość z nas wyrazy RAK i NOWOTWÓR stosuje zamiennie co jest błędem. Okazuje się, że każdy rak jest nowotworem złośliwym, ale nie każdy nowotwór to rak. Sprawdź, jaka dokładnie jest różnica między rakiem. a nowotworem. Nowotwór czy rak? Jak je odróżnić?

Czym jest nowotwór? Czym jest rak?

Zacznijmy od samego początku. Choroby nowotworowe rozwijają się w wyniku namnażania się nieprawidłowych komórek, których mechanizm kontroli wzrostu został uszkodzony przez mutacje genetyczne (część nowotworów może być dziedziczna). Komórki nowotworowe tworzą tkankę, która może przyjmować różne formy i osiągać różne wielkość, od kilkumilimetrowych zmian skórnych po guzy o średnicy nawet kilkudziesięciu centymetrów. Nowotwory przede wszystkim dzielimy łagodne( niezłośliwe) i złośliwe.

Nowotwór łagodny tym różni się od złośliwego, że nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia chorego. Jednak nie można go lekceważyć. Powstała zmiana rośnie stosunkowo wolno i nie niszczy sąsiednich tkanek. Czasem nowotworu łagodnego zatrzymuje się na długie lata. Większość nowotworów łagodnych otacza torebka, która odgranicza zmianę chorobową od zdrowej tkanki. Nowotwory łagodne pojawiają się miejscowo i nie dają przerzutów, czyli nowych ognisk choroby w innych częściach ciała. Niektóre zmiany łagodne mogą w późniejszym czasie zmienić w nowotwory złośliwe( polipy jelita grubego). Wszystkie łagodne, niezłośliwe zmiany usuwane są chirurgicznie i muszą zostać przebadane dla pewności pod mikroskopem podczas badania histopatologicznego.

Nowotwór czy rak?- Jak je odróżnić?

Nowotwór złośliwy natomiast tworzy się z nie do końca jeszcze wyspecjalizowanych komórek, które pod wpływem onkogenezy szybko rosną i stają się zdeformowane. Nowotwór złośliwy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Podróżując wraz z układem limfatycznym bądź krwioobiegiem, może wędrować po całym organizmie dając tak zwane przerzuty (metastazę). Bardzo często nie mają otaczającej go torebki, mogą być rozległe i rozwijać się niezwykle szybko. Leczenie złośliwego nowotworu może być skuteczne tylko w wypadku szybkiego wykrycia, jeszcze przed wystąpieniem przerzutów. Po usunięciu złośliwego guza mogą pojawiać się nawroty choroby w tym samym miejscu lub w innej części ciała.

Nowotwory złośliwe dzielimy na:

  • Raki– jest najczęściej spotykanym rodzajem nowotworu złośliwego. Jego charakterystyczna cechą jest to, że pochodzi z tkanki nabłonkowej – skóry, płuc, piersi, trzustki, wątroby i innych narządów.
  • Mięsaki– mięsaki tworzą się z tkanek miękkich (miąższowej, łącznej, chrzęstnej, kostnej i tłuszczowej).
  • Chłoniaki– to rodzaj nowotworu złośliwego powstającego w układzie limfatycznym.
  • Białaczki– białaczka to rodzaj nowotworu złośliwy, który rozwija się w układzie krwiotwórczym. Dzielimy ją ze względu na przebieg na ostrą i przewlekłą i pochodzenia na szpikową i limfatyczną.
  • Glejaki– Zmiany tworzą się z komórek glejowych, podstawowych elementów tkanki nerwowej. To najczęściej występujące nowotwory wewnątrzczaszkowe.
  • Czerniaki– jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z komórek barwnikowych (melanocyty), najczęściej skóry, ale może dotyczyć również gałki ocznej czy paznokci.
  • inne nowotwory pochodzenia nienabłonkowego.