Zmiany w 500+ już niedługo. Sprawdź jak dostać 500+ na pierwsze dziecko. Pilnuj terminów, by nie stracić szansy!

    W ramach pakietu zmian rządowych rozpoczętych w I połowie 2019 r. rząd obiecał, że rodzice otrzymają dodatek 500+ na pierwsze dziecko niezależnie od dochodów i stanu cywilnego rodziców. Jest to bardzo istotna zmiana, gdyż rodzice przekraczający próg dochodowy nie mieli możliwości otrzymania 500+ na pierwsze dziecko. W poście sprawdź szczegóły zmian, ważne terminy składania dokumentów i terminy otrzymania pierwszych wypłat. 


Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program 500+ jest fundamentalnym wsparciem dla polskich rodzin. Dzięki niemu znacznie poprawiła się sytuacja finansowa rodzin. Program 500+ realizuje się w trzech celach: zwiększenie liczby urodzeń dzieci, ograniczenie ubóstwa

szczególnie wśród dzieci oraz inwestycja w rodzinę.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziców. Świadczenie będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia. Aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko na nowych zasadach, należy złożyć wniosek do gminy, będzie można zrobić to od 1 lipca 2019 r. 
Jak złożyć wniosek o 500+?
Sposoby składania wniosków nie ulegną zmianie i będą takie same jak wcześniej. Można to zrobić na kilka sposobów. Osobiście – podczas wizyty w gminie bądź wysłać wniosek pocztą oraz drogą elektroniczną – na stronie swojego banku bądź przez rządowy portal Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/. Wnioski złożone elektronicznie można składać od 1 lipca 2019 r. a papierowe od 1 sierpnia 2019 r. 
Kiedy będą wypłacone pieniądze 500+ na pierwsze dziecko?
Termin wypłaty 500+ będzie zależny od daty złożenia wniosku. 
Jeśli wniosek zostanie złożony do końca sierpnia 2019 r.


to wypłata nastąpi do dnia 31 października 2019 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu 2019 r. to wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony w październiku 2019 r. to wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony w listopadzie 2019 r. to wypłata nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. to wypłata nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.
Kiedy 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem a kiedy bez?
Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia 2019 r. wypłata nastąpi do końca października 2019 r. wraz z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 500+ zostanie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez możliwości wyrównania za minione miesiące.
Więcej informacji w tym wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Rodzina 500 plus: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus .