Rak tarczycy- na jakie objawy należy zwrócić uwagę?

Rak tarczycy diagnozowany jest stosunkowo rzadko, rocznie wykrywa się około 2500 przypadków co stanowi 2% wszystkich nowotworów złośliwych rozpoznawanych w Polsce.  Jest to jeden z niewielu nowotworów , który zdecydowanie częściej diagnozowany jest u kobiet. Według statystyk nowotwór tarczycy występuje u nich ok. 3-4 razy częściej niż wśród mężczyzn. Rak tarczycy może pojawić się w każdym wieku, ale zdecydowanie najczęściej dotyka osoby między 40-50 rokiem życia. Dowiedź się jakie są objawy oraz sposoby leczenia raka tarczycy. Rak tarczycy- na jakie objawy należy zwrócić uwagę?

Rak tarczycy- Czynniki ryzyka

 • Czynniki genetyczne– Uznaje się, że w przypadku wykrycia w najbliższej rodzinie przypadku raka zwiększa to aż 4-ktotnie ryzyko zachorowania,
 • Promieniowanie jonizujące– Radioterapia przebyta w dzieciństwie okolicy szyi po 10-20 latach znacząco zwiększa ryzyko rozwoju raka tarczycy,
 • Płeć– rak tarczycy jest jednym z nielicznych nowotworów, który zdecydowanie częściej atakuje kobiety, według statystyk 3/4 przypadków stanowią kobiety, przyjmuje się, że kobiety podlegają dużo większym wpływom hormonalnym niż mężczyźni,
 • Ciąże– według statystyk duża liczba przebytych ciąż zwiększa ryzyko zachorowania na raka tarczycy,
 • Niedobór jodu w diecie– udowodniono, że na terenach ubogich w jod znacząco częściej diagnozowany jest rak pęcherzykowy.

Rak tarczycy- Rodzaje

Nowotwór tarczycy brodawkowaty– Jest najczęściej diagnozowanym nowotworem tarczycy, według statystyk stanowi 80% rozpoznawanych przypadków. Rozwija się bardzo powoli. Często daje przerzuty do węzłów chłonnych, najczęściej do węzłów chłonnych szyjnych, rzadziej do piersiowych. Rokowania przy tym typie zmiany są pomyślne i bardzo często jest całkowicie uleczalny .

Nowotwór tarczycy pęcherzykowy– Podobnie jak w przypadku raka brodawkowatego rozwija się bardzo wolno. Natomiast diagnozowany jest o wiele rzadziej i stanowi około 5-10% wszystkich nowotworów złośliwych tarczycy. Przerzuty atakują kości i płuca. Zmiana daje stosunkowo dobre rokowania. Diagnozowany jest najczęściej na terenach ubogich w jod.

Nowotwór tarczycy rdzeniasty– Jest on dziedziczny nawet w 25% przypadków. Przerzuty najczęściej pojawiają się w wątrobie, kościach lub płucach. Stanowi około 5% diagnozowanych przypadków.

Nowotwór tarczycy antyplastyczny– Określany również mianem raka niezróżnicowanego. Jest najbardziej złośliwą formą nowotworu tarczycy. W odróżnieniu od wcześniejszych typów rośnie bardzo szybko. Atakuje nawet odległe węzły chłonne. Rokowania dla tego rodzaju nowotworu są niepomyślne.

Rak tarczycy- Objawy

Pierwszymi symptomami, które powinny zaniepokoić są:

 • guzek w tarczycy – twardy, bez objawów bólowych,
 • powiększenie obwodu szyi, zwłaszcza bardzo szybko narastające,
 • powiększone węzły chłonne na szyi.

W późniejszym stadium choroby pojawiają się:

 • Ból szyi,
 • ciągła i uporczywa chrypka,
 • kłopoty z  przełykaniem lub oddychaniem,
 • bóle kości i złamania patologiczne przy przerzutach do kości,
 • w przypadku przerzutów do płuc mogą pojawić się duszności.

Rak tarczycy- Leczenie

Leczenie zależne jest rodzaju nowotworu tarczycy oraz stadium jego zaawansowanie. Podstawowym postępowaniem przy zdiagnozowanych zmianach nowotworowych tarczycy, jest całkowite wycięcie całej tarczycy wraz z otaczającymi ją węzłami chłonnymi. Tylko w wyjątkowych przypadkach onkolog zaleca usunięcie pojedynczego płata tarczycy. Często niezbędne jest również leczenie uzupełniające jodem promieniotwórczym. Podaje się go, aby zniszczyć resztki tkanek tarczycy. Jod nie niszczy innych tkanek, nawet tych znajdujących się w sąsiedztwie tkanek tarczycy. Pacjenci po zabiegu są zobowiązani do przyjmowania zastępczych hormonów tarczycy.

Rokowanie jest uzależnione od rodzaju zdiagnozowanego raka tarczycy. Rak brodawkowaty w stadium mikroraka jest całkowicie uleczalny, w guzach poniżej 4 cm 10 lat przeżywa 90-95% chorych, a jeśli rak rozległe nacieka tkanki otaczające- tylko 60%. W przypadku raka pęcherzykowego odsetki przeżyć dziesięcioletnich wśród pacjentów są zwykle o około 10% mniejsze. Sytuacja wygląda o wiele gorzej u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem niezróżnicowanym i rdzeniastym . W przypadku tego pierwszego bardzo szybki wzrost guza prowadzi zwykle do zgonu chorego w dramatycznych okolicznościach (śmierć z uduszenia) w przeciągu 6-12 miesięcy niezależnie od włączonego leczenia. Podobne rokowania są w przypadku nowotworu tarczycy rdzeniastego , który daje bardzo liczne przeżuty do wątroby, płuc oraz kości.