Polipy żołądka- Dlaczego nie należy ich lekceważyć?

Polipy żołądka powstają poprzez uwypuklenie się błony śluzowej do środka żołądka. Są o wiele rzadziej diagnozowane niż polipy jelita grubego, ale o wiele częściej przeobrażają się w złośliwy nowotwór. Według statystyk prawie co drugi polip ma charakter nowotworu złośliwego żołądka. Dowiedź się jakie są objawy polipów żołądka, sposoby ich zdiagnozowania oraz leczenie. Polipy żołądka- Dlaczego nie należy ich lekceważyć?

Czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się polipów żołądka:

  • Cechy diety – spożywanie pokarmów, które podrażniają błonę śluzową żołądka.
  • Zakażenie bakterią Helicobacterpylori, powoduje zapalenie błony śluzowej żołądka i prowadzi do zapalenia żołądka i wrzodu żołądka.
  • Przewlekłe choroby żołądka bez właściwego leczenia (zapalenie żołądka, wrzody żołądka).
  • Refluks żołądkowo-dwunastniczy – wrzucanie zawartości dwunastnicy do żołądka z powodu słabości odźwiernika.
  • Wiek- według statystyk ryzyko wystąpienia polipów wzrasta po 40 roku życia.
  • Długotrwałe stosowanie leków z grupy IPP.
  • Nadużywanie alkoholu, palenie papierosów.

Rodzaje polipów żołądka:

Polipy dna żołądka – występują najczęściej u osób w średnim wieku, mogą być skojarzone z polipowatością rodzinną, są zazwyczaj mnogie i drobne. Osiągają wielkość do kilku milimetrów. Ryzyko zezłośliwienia jest niewielkie,
polipy hiperplastyczne żołądka – najczęściej występują w okolicy przedodźwiernikowej żołądka, zazwyczaj jako pojedyncze zmiany, osiągają wielkość od 1 cm do 12 cm, czynnikiem zwiększającym szanse na ich pojawienie może być zapalenie spowodowane zakażeniem bakterią Helicobacter pylori.
polipy gruczolakowate– rozwijają się również wskutek przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Stanowią największe zagrożenie przez to że bardzo często przeradzają się w nowotwór żołądka, są one zdecydowane największe, bo osiągają nawet 15 cm wielkości.

Objawy

Zdecydowana większość polipów, bo aż około 90% nie daje żadnych objawów i zostaje dopiero wykryta podczas gastroskopii. Duże polipy mogą objawiać się poprzez krwawienia, obecność krwi w stolcu, anemię, niecharakterystyczne dolegliwości bólowe brzucha lub nawet niedrożności odźwiernika żołądka.

Rozpoznanie

Polipy żołądka rozpoznaje się podczas gastroskopii żołądka. Jeśli polip zostanie wykryty podczas badania, pobiera się jego wycinek do badania histopatologicznego w celu wykluczenia zmiany nowotworowej. 

Leczenie

Sposób leczenia zależy od wielkości polipów oraz od tego czy ich charakter jest złośliwy czy nie. Zdecydowana większość polipów, szczególnie tych małych kilkumilimetrowych wymaga jedynie obserwacji i corocznych badań. W przypadku dużych polipów oraz wszystkich polipów gruczolakowatych wymagane jest ich usunięcie. Polipy uszypułowane o średnicy 1,0–2,0 cm usuwa się za pomocą endoskopii, natomiast polipy nieuszypułowane (zmiany o średnicy przekraczającej 2 cm) leczy się operacyjnie – wycina się je lub część żołądka. Endoskopowe usuwanie polipów żołądka nie jest zabiegiem bolesnym, przeprowadza się je podczas gastroskopii.